Lund Bedriftshelsetjeneste kan bistå med...


Kartlegging og risikovurdering


- vernerunder
- arbeidsplassvurderinger
- yrkeshygieniske målinger (eks støv, støy, kjemikalier)
- ergonomiske vurderinger
- arbeidsmiljøundersøkelser
- utarbeiding av sentrale HMS-rutiner
- attføringsarbeidSkolere ledere, informere og veilede ansatte


-forebygge fravær
-følge opp sykemeldte
-vurdere tiltak for optimal tilrettelegging
-gi råd og veiledning til attføringsutvalg


Akan og rusforebyggende arbeid


-følge opp ved individuelle Akan-saker
-gi råd og veiledning til Akan-utvalg
-deltagelse i diverse utvalg (eks. attførings-, Akan- og arbeidsmiljøutvalg)


Råd og veiledning ved konflikthåndtering - coaching.
Kan blant annet brukes i lederutvikling, gruppevis og enkeltvis
samtaletilbud for både arbeidstaker og arbeidsgiver


Etter alvorlige/dramatiske hendelser i forbindelse med problemer knyttet til både jobb og privatliv for å ivareta 24-timers mennesket


-egne problemer
-bekymring for en kollega
-akutthjelp ved yrkesskader
-kontroll av arbeidstakernes helse/helseundersøkelse med helsesamtale.
-utarbeide helseprofil (inkl. kondisjonstesting med måling av O2-opptak)
-tilpasset fysisk aktivitet og kostholdsveiledning
-oppfølging av vaksinasjonsprogram for enkelte yrkesgrupper
-arrangere kurs/seminar etter bedriftens ønsker og behov (eks. førstehjelpskurs)Kirkeveien 4 - 4631 Kristiansand S - Telefon: 46 95 46 46 - E-mail: firmapost@lundbht.no